Odtlačok

OdtlačokCafe-Hotel Highway Bed&Breakfast
Bahnhofstrasse 77
8501 Lieboch
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty: ATU56203600
office@cafe-highway.at
03136 61668

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
/