Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Pokiaľ existuje možnosť zadávania osobných alebo obchodných údajov (E-mailové adresy, mená, adresy) v rámci internetovej ponuky, sprístupnenie týchto údajov užívateľom sa uskutočňuje na výslovne dobrovoľnom základe.

Použitie cookies

"Cookies" sú malé súbory, ktoré nám umožňujú ukladať na vašom počítači špecifické informácie týkajúce sa vás, používateľa, počas návštevy našej webovej stránky. Súbory cookie nám pomáhajú určiť frekvenciu používania a počet používateľov našich webových stránok, ako aj zabezpečiť, aby naše ponuky boli pre vás čo najpohodlnejšie a najúčinnejšie. Na jednej strane používame tzv. "Session cookies", ktoré sú ukladané do vyrovnávacej pamäte výlučne počas trvania používania našej webovej stránky. Na druhej strane používame "trvalé cookies" na zaznamenávanie informácií o návštevníkoch, ktorí opakovane pristupujú na naše webové stránky. Účelom použitia týchto cookies je byť schopný ponúknuť vám optimálne užívateľské návody, ako aj "rozpoznať" vás a byť schopný prezentovať Vám atraktívnu webovú stránku a zaujímavý obsah s opakovaným použitím. Obsah trvalého súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo. Meno, IP adresa atď. sa neuložia. Individualizované záznamy o vašom správaní sa nevykonávajú. Použitie našich ponúk je možné aj bez cookies. V prehliadači môžete zakázať ukladanie súborov cookie, obmedziť ich na určité webové stránky alebo nastaviť, aby ich prehliadač upozorňoval, keď sa súbor cookie odosiela. Cookies môžete kedykoľvek vymazať aj z pevného disku počítača (priečinok „Cookies“). Upozorňujeme však, že v tomto prípade budete musieť počítať s obmedzeným zobrazením stránky a s obmedzenou podporou.

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, službu webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google vopred skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a používaním internetu prevádzkovateľovi webových stránok. Adresa IP, ktorú poskytuje služba Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics, nebude zlúčená s inými informáciami spoločnosti Google. Ukladanie cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a súvisiace s používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom. a nainštalovať. Aktuálny odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

OdtlačokApart Ritzl
Schützenweg 17
6263 Fügen
apart@ritzl.at
+43 664 8646201

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
/